terça-feira

COMUNICADO DE INICIATIVA INTERNACIONALISTA DIANTE DO PROCESO ELEITORAL

[9/9/09] Nos próximos días emitiremos un novo comunicado, facendo unha avaliación mais detallada do proceso político – electoral que vivimos e dos seus resultados, así como das nosas iniciativas para o próximo período. Porén diante da urxencia de dar resposta inmediata ao que parece xa un pucheirazo en toda regra, cuxa dimensión estamos a avaliar, queremos facer publico o seguinte:

1. O Ministerio do Interior con todo o acompañamento político e mediático dos servidores do réxime monárquico – español, non satisfeitos coa brutal campaña de criminalización á que someteron á nosa candidatura durante todo o proceso electoral, e diante da sospeita que aínda despois deste os resultados electorais serían mais que significativos, impulsaron un pucherazo en toda regra, cuxo impacto estamos investigando, para o que pedimos a colaboración de todas as persoas que simpatizantes ou non de II-SP consideran que hai que respectar as mais elementais normas democráticas.

2. Hai un sen fin xa de datos concretos que confirman este pucheirazo, ademais das irregularidades detectadas no mesmo día da votación, algunhas xa denunciadas diante da Xunta Electoral Central, apareceron cuestións absolutamente escandalosas como as atribucións de votos de II-SP en 24 localidades de Euskal Herria a outras listas, especialmente da extrema dereita española. Irregularidades similares estánse a detectar nos PPCC, Andalucía, Castela... Neste mesmo sentido, a actitude da Vicepresidenta do Goberno, Maria Teresa Fernández de la Vega, ''esquecéndose'' do ultimo escano, que este non aparecese en pantalla e o evidente xesto envarado deste e de Rubalcaba, impropios da situación, non fan mais que aboar a sospeita de que algo moi grave estaba ocorrendo.

Tampouco parece que haxa explicación lóxica algunha para o aumento espectacular de votos en branco e nulos a respeito das eleicións europeas de 2004, exactamente 57.000 votos nulos e 125.000 votos en branco, iso é especialmente suspeitoso cando a porcentaxe de participación foi similar e ningunha organización política con incidencia significativa chamou ao voto en branco ou ao voto nulo.

3. Facemos un chamamento para que mañá mércores, nalgunhas xuntas electorais será aos oito da mañá, os representantes provinciais da candidatura de II-SP, acompañados dun número suficiente de apoderade@s, acodan aos recontos provinciais e neste investiguen especialmente as seguintes cuestións:

- Que o número de votos obtidos coincida co número de votos atribuídos nas actas electorais e pola súa vez que isto coincida cos votos atribuídos polo Ministerio do Interior. Constatamos que na trasferencia dos datos para o Ministerio desviáronse os nosos votos en numerosas ocasións.

- Que o número de votos en branco, que a lei permite que sexan destruídos en cada mesa, que constan nas actas coincidan cos que aparecen no reconto provincial.

- No que fai aos votos nulos, temos de revisalos un a un en todos os sitios que sexa posibel, cuantificando aqueles que corresponden con II-SP e solicitando que estes se conten como votos válidos para a nosa candidatura. Se isto non se consegue hai que impugnar o resultado para que vaia á Xunta Electoral Central e impedir por esta vía que eses votos sexan destruídos, esa obviamente é a súa intención.

- É de principal interese aqueles casos de persoas que afirman que nos votaron e que despois o seu voto non aparece reflectido no acta da mesa correspondente, aquelas mesas onde hai xente que nos votou e aparece o acta con cero votos a II-SP. Esa situación permite facer unha denuncia individualizada, se esas persoas estan dispostas a iso, que sen son bastantes tería un grande valor político e cremos que xurídico.

4. Cando teñamos toda a información estaremos en condicións de valorar a posibilidade, que a estas alturas non descartamos, de impugnar as eleccións europeas no conxunto do Estado Español. En calquera caso temos xa elementos mais que suficientes para denuncialas politicamente.

5. Reiteramos a petición de transmisión de información a través do noso correo: eleccioneseuropa2009@gmail.com de todas aquelas irregularidades que poidades detectar, incluíndo as que vos parezan de menor importancia, iso si detallando lugar, colexio, mesa electoral e hora dos feitos acontecidos así como se se interpuxo xa algún tipo de denuncia ou non, en tal caso enviádenos tamén copia da mesma.

A LOITA POLA MUDANZA POLÍTICA E SOCIAL CONTINUA E CADA VEZ SERÁ CON MAIS FORZA.

II-SP [Voltar ao inicio desta nova]

Sem comentários:

Enviar um comentário