domingo

7 DE XUÑO: INICIATIVA INTERNACIONALISTA DIANTE DO ATAQUE DA CNN+ E A XUNTA ELEITORAL

Para ver o vídeo premer sobre a imáxe da esquerda

COMUNICADO DE PRENSA

Emitimos como comunicado de prensa o seguinte documento, enviado á Xunta Electoral Central, no día de hoxe ás 18,42 horas.

O denunciado neste escrito é o elemento máis grave dentro do que foi un día cheo de incidencias, desaparición de papeletas en numerosas mesas electorais, non presenza delas nalgunhas, ...

É evidente que as guardiáns do sistema non saben respectar nin as súas propias normas cando ven en risco a reprodución do seu estatus.

Á XUNTA ELEITORAL CENTRAL

Ás 13,45 horas do día 7 de Xuño, enviamos vía fax a esa Xunta Electoral Central, un escrito denunciando o que nos parece un ataque intolerable para a nosa candidatura, cuxo único obxectivo é o de prexudicarnos electoralmente, realizado pola cadea de televisión CNN+.

Ás 14,30 horas, ao non ter resposta algunha, por parte desa Xunta Electoral reencamiñamos o escrito solicitando ademais que se paralizará o proceso electoral mentres non fose resolta a denuncia apresentada.

Ás 14, 47 horas chegounos por via fax, unha comunicación da Xunta Electoral Central (expediente 339/82) co seguinte acordo dese organismo: ''Trasladar con carácter urxente a denuncia ao Director da cadea de televisión de CNN+ para os efectos de que remita copia do vídeo sobre a información de referencia así como as alegacións que entenda oportunas, que deberán obrar en poder desta Xunta hoxe mesmo ás 16,30 horas''.

Ás 17,25 horas e á vista de que non nos chega ningunha resolución da Xunta Electoral Central sobre a cuestión de fondo exposta, dirixímonos a esta telefónicamente, informándonos desde ese organismo de que xusto nese momento CNN+ tiña feito entrega do vídeo solicitado, é dicir unha hora fóra de prazo; e que a partir dese momento e unha vez visualizado o devandito vídeo ese organismo adoptará a decisión correspondente.

Ás 18,30 horas, é dicir cando só falta xa hora e media para que conclúa o proceso electoral, desde esa Xunta Electoral non se nos comunicou resolución algunha sobre a cuestión de fondo exposta por esta candidatura por primeira vez ás 13,45 horas.

Consideramos que esa Xunta Electoral non está desenvolvendo con plenitude unha das súas obrigas, tal cual é, a de velar pola igualdade de oportunidades electorais de todas as candidaturas diante dunha consulta electoral, tal como a Constitución e a Lei Electoral vixente recollen.

Consideramos que esa Xunta Electoral tivo tempo material sobrado para tomar unha decisión sobre o fondo da cuestión exposta pola nosa candidatura e estamos convencidos que se unha situación similar fose exposta, por exemplo polo Partido Popular ou o PSOE, esta estaría mais que resolta.

Asdo: Luis N. Ocampo Pereira, representante xeral da candidatura Iniciativa Internacionalista – A Solidariedade entre os Povos. [Voltar ao inicio desta nova]

Sem comentários:

Enviar um comentário